Koło Olimpijskie

Klasy V-VIII

Zajęcia Koła Olimpijskiego będą odbywały się stacjonarnie w Instytucie Matematyki UMCS. Podczas 90-minutowych zajęć rozwiązywane będą zadania przygotowujące do udziału w różnych konkursach z matematyki dla uczniów szkół podstawowych.
imię uczestnika:
nazwisko uczestnika:
klasa:
email kontaktowy do rodzica/opiekuna:
telefon rodzica/opiekuna:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin, wyłącznie na potrzeby realizacji zajęć Koło Olimpijskie